Köpvillkor

Vår grundinställning är att du som kund alltid har rätt. Trots detta så måste du acceptera dessa villkor för att handla hos oss. Dina rättigheter är viktiga för oss.

Vi praktiserar sunt förnuft.

Korta versionen

Dessa köpvillkor gäller vid köp hos oss:

B-LIGHT
Slagansvägen 13
792 35, Mora, Sweden
Tel: +46 (0)76 251 58 80

 

Du kan också kontakta oss via kontaktformuläret här.

 

 • Genom att beställa någon av våra produkter, måste du godkänna dessa villkor.
 • Leveranstider. Inom Sverige 1-2 dagar.
 • Genom att placera en order på B-LIGHT, garanterar du att du är minst 18 år gammal eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss.
 • All personlig information som du ger oss hanteras av B-LIGHT som ansvarsfullt hanterar dessa personuppgifter.
 • Returrätt inom 14 dagar. Ej underkläder. (Läs mer nedan)
 • Händelser utanför B-LIGHT’s kontroll skall anses force majeure.
 • Priset som gäller är priset satt vid den tidpunkt då du gör din beställning.
 • Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet.
 • Kontokortsinformation sänds via säker SSL-kryptering och lagras inte.
  Observera att lokala avgifter kan förekomma vid kortbetalning.
 • B-LIGHT förbehåller sig rätten att ändra all information utan förvarning.
 • GDPR – Vi följer regelverket.

Om avtalet

Regler & villkor

 • Denna sida innehåller villkor. Läs dessa villkor noga innan du beställer några produkter från oss.
 • Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, godkänner du att vara bunden till dessa villkor.
 • Genom att placera en order hos B-LIGHT, garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss).
 • Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av regler och villkor ska vara bindande avtalas skriftligen undertecknat av oss.

Övrig information

B-LIGHT förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, när det gäller inköp och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Vid händelse av att en produkt säljs ut har B-LIGHT rätten att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. B-LIGHT skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Som kund får du automatiskt nyhetsbrev från B-LIGHT. Om du inte önskar detta så kan du enkelt avsluta prenumerationen via länken i slutet av nyhetsbrevet.

Alla frågor kan skickas till B-LIGHT genom kontaktformuläret på kontaktsidan.

b-light-terms-SHIPPING-1

Leverans

Leveranstider

Alla ordrar lagda innan 15:00 skickas normalt sett samma dag och levereras normalt sett dagen efter. Detta är dock utom vår kontroll då vår transportleverantör ibland kan ha förseningar. Det beror också på var i landet du bor. Räkna med 1-3 arbetsdagar.

Frakten är tyvärr en stor kostnad för oss. Vi väljer att inte ha fri frakt (fri frakt över visst belopp förekommer dock) eller fri retur. Vi föredrar att hålla bra priser på våra kläder istället.

Returer

Retur och återköp

Du har rätt till ett utbyte eller återbetalning inom 14 dagar efter köpet. Återbetalning kommer att göras så snart produkten returneras till B-LIGHT.

Vänligen observera att produkten måste returneras oanvänd i originalförpackning inklusive alla etiketter. Underkläder är undantagna och har ingen returrätt. Detta av hygieniska skäl. Vid återbetalning betalas varken den ursprungliga fraktkostnaden eller eventuell returfraktskostnad tillbaka. Du hittar avsändaradressen på kontaktsidan.

Ej retur på REA-varor.

b-light-terms-PAYMENT-1

Betalning & skatter

Betalning

Alla varor förblir B-LIGHT’s egendom till dess att full betalning sker. Priset som gäller är att uppsättningen vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från B-LIGHT.

Alla överföringar som utförs genom B-LIGHT hanteras och överförd genom tredje part dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras ej och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Vänligen läs villkor för betalningleverantören valt för transaktionen.

Moms

Alla produkter inkluderar 25% moms. När du angett din leveransadress ändras också priset. Bor du i Sverige och leveransen ska till Sverige så ändras ingenting.

Personlig information

GDPR

Den 25 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd men också att underlätta för företag att verka inom EU med enhetliga regler.

GDPR är en lag som alla företag, myndigheter och organisationer måste känna till och följa. Genom att acceptera våra Köpvillkor godkänner du också att vi lagrar uppgifter om dig och ditt köp. Förståeligt är ju att det går inte att handla utan att du talar om vem du är eller vad du vill köpa. Om du vill att dessa uppgifter tas bort så kan du eposta oss så raderar vi hela din historik.

Personlig information

All personlig information som du ger oss eller att vi får kommer att hanteras av B-LIGHT som ansvarar för personuppgifter. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranser till dig, kreditvärderingen, att ge erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för B-LIGHT och den betalningsleverantör du valt och kommer inte att delas med annan part. Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära att B-LIGHT raderar eller korrigerar uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera godkänner du dessa villkor.

b-light-terms-FORCE-MAJEURE-1

Force majeure

Force majeure

Händelser utanför B-LIGHT’s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall betraktas som force majeure, vilket innebär att B-LIGHT frisätts från förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer.

 force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.

Cookies

Cookies

B-LIGHT använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken. Det finns två typer av cookies: ”Session Cookies” och kakor som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som vanligen används är ”Session cookies”. Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifieringssträng för att inte förväxla dig med andra besökare. En ”session cookie” lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda B-LIGHT tjänster utan problem behöver du ha cookies aktiverat.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta är bara för att erbjuda besökarna bättre service och support. Textfiler kan tas bort. På B-LIGHT använder vi den här typen av cookie för att hålla reda på din kundvagn och föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.

b-light-terms-COMMON-SENSE-2

NÖJD KUND-GARANTI

Vår garanti

Vår ambition är att du som kund alltid ska vara nöjd. Om du av någon anledning inte är det så kan du alltid kontakta oss så ser vi till att du blir det. Oavsett anledning. Det är vår garanti till dig.

Vi använder sunt förnuft!

Terms & Conditions

Basically, our standpoint is that you are always right. But for worst case scenarios we have these rules that you need to accept at checkout. Your rights are important to us.

Regardless of these rules we still practise common sense.

SHORT VERSION

 • By ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.
 • By placing an order at B-LIGHT, you warrant that you are at least 18 years old or have parents’ permission to buy from us.
 • All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by B-LIGHT as responsible for the personal information.
 • Return & refund within 14 days. Not underwears. (Read more below)
 • Events outside B-LIGHT´s control shall be considered force majeure.
 • The price applicable is that set at the date on which you place your order.
 • Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase.
 • Card information is transmitted over secure SSL encryption and is not stored.
 • Please note that local charges may occur.
 • B-LIGHT reserves the right to amend any information without prior notice.
 • GDPR, we follow the regulations
 • Shipping time. All orders before 16.00 will be shipped the next day. Depending on where you live the delivery time will vary. Usually within EU is 2-4 days.

ABOUT THIS CONTRACT

 • This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.
 • By placing an order at B-LIGHT, you warrant that you are at least 18 years old (or have parents’ permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at B-LIGHT for the sale and supply of any products.
 • None of these terms & conditions affect your statutory rights. No other terms or changes to the terms & conditions shall be binding unless agreed in writing signed by us.
 • B-LIGHT reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, B-LIGHT has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. B-LIGHT shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.
 • As a customer you will automatically be added to the B-LIGHT Newsletter. If you want to unsubscribe you can easily do so from the link at the end of the Newsletter.
 • All enquiries can be sent to B-LIGHT through the contact form on the contact page.
b-light-terms-SHIPPING-1

SHIPPING

 • All orders before 4 PM will be packed and shipped by latest the next day. Depending on where you live the delivery time will vary.
 • This means that order put before 4 PM will be delivered to you the next day for Sweden and for EU countries within 2-4 days.
 • The lead times cannot be guaranteed since its dependent on the shipping company for your country and also if you live in a remote area.
 • We climate compensates for all shipping

RETURNS

 • You are entitled to an exchange or refund within 14 days of your purchase. Refund will be made as soon as the product is returned to B-LIGHT.
 • Please note that the product must be returned unused, in original packaging including all tags.
 • Underwears cannot be returned.
 • In case of refund neither the original shipping cost nor the return shipping cost will be repaid.
 • You can find the return address on the contact page.
b-light-terms-PAYMENT-1

PAYMENT & TAXES

 • All products remain B-LIGHT´s property until full payment is made. The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase.
 • If you are under 18 years old you must have parents’ permission to buy from B-LIGHT.
 • All transfers conducted through B-LIGHT are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption.
 • Please read the terms & conditions for the payment gateway chosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.
 • All products includes 25 % VAT. This can change depending on what country you will add as delivery address.

PRIVACY POLICY

 • On May 25, 2018, the new data protection regulation, also known as the GDPR, will begin. The purpose of the regulation is to strengthen the privacy of individuals, but also to facilitate businesses operating within the EU with uniform rules.
 • GDPR is a law that all companies, governments and organizations must know about and follow. By accepting our Terms and Conditions, you also agree that we store information about you and your purchase.
 • Understandably, it’s impossible to shop without telling who you are or what you want to buy. If you want this information removed, please email us and we will delete your entire history.
 • All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by B-LIGHT as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you.
 • The information you provide is only available to B-LIGHT and payment providers and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you.
 • You always have the right to request B-LIGHT to delete or correct the information held about you. By accepting the B-LIGHT Conditions, you agree to the above.
b-light-terms-FORCE-MAJEURE-1

FORCE MAJEURE

 • Events outside B-LIGHT´s control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that B-LIGHT is released from B-LIGHT´s obligations to fulfill contractual agreements.
 • Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers.
 • The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.

COOKIES

 • B-LIGHT uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: “Session Cookies” and cookies that are saved permanently on your computer.
 • The first type of cookie commonly used is “Session Cookies”. During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A “Session Cookie” is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use B-LIGHT without troubles you need to have cookies enabled.
 • The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. In this web shop we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number without any connection to personal information.
b-light-terms-COMMON-SENSE-2

HAPPY CUSTOMER GUARANTEE

Our ambition is to always leave you, our valued customer, as happy as possible.

If you for a reason are unhappy with your experience with us we will do our best to correct it.

Whatever the reason may be

WE PRACTISE COMMON SENSE