Miljödebatten – Vem kan man lita på?

environment-debate-b-light-organic-clothing-lade-1x800

Vem förtjänar ditt förtroende i miljödebatten?

Vem kan man lita på i miljödebatten? Dom flesta vill leva sitt liv så bra som möjligt när det gäller hållbarhet och miljö. Men vems och vilken information kan man lita på? Varför får vi motstridiga uppgifter? Vad döljer sig bakom rubrikerna i tidningarna? Många forskare och deras studier hävdar att de har kommit fram till sanningen. Nästa dag visar en annan studie en annan verklighet. Har du märkt det här? Jag är säker på att du har det. Denna artikel handlar om just det.

Detta blogginlägg är bara författarens åsikter.

b-light-organic-clothing-environment-debate-death-1

Miljödebattens intressenter

Först och främst måste vi identifiera vem debatten kommer att påverka. Vem är vinnare och vem riskerar att förlora? Intressenterna. Varför är ett oljebolags åsikt annorlunda än en miljöorganisations? Finns det mer än en sanning?

Många människor man träffar har en uppfattning om klimatet och andra miljöfrågor. Vissa människor känner sig också tvungna att ha en åsikt. Men var kommer dessa åsikter från? Var är ursprunget till de fakta som bildar våra åsikter? Det finns många intressenter involverade. Alla försöker få ut just sitt budskap. Det är mycket pengar involverade så att alla intressenter tävlar om medieutrymmet. Det här är några av intressenterna:

  • Företag
  • Politiker
  • Forskare
  • Miljöorganisationer
  • Media
  • Allmänheten
  • Naturen självb-light-organic-clothing-environment-debate-icon-2

Detta är varför miljödebatten är viktig för ett företag

De flesta företags drivkraft är pengar. De har ett ansvar att ge aktieägarna avkastning på sina investeringar. För många företag är det inte högsta prioritet att göra världen till en bättre plats att leva i eller ge naturen tid att läka. Överkonsumtion är inte bra för miljön. Ekologiska produkter behöver mer marknadsandelar än konventionella produkter för att jorden ska kunna återhämta sig.

All tillverkning tar något från naturen och ibland utan att ge någonting tillbaka. Detta kommer inte att fungera på lång sikt, en förändring är nödvändig. Ett oansvarigt företag vill ha så lite diskussion om miljöfrågor som möjligt. De vill arbeta i mörkret och dra nytta av naturen.

Det bör vara obligatoriskt för företagen att klimatkompensera och ta ansvar för sina egna utsläpp. Detta är långt ifrån fallet idag eftersom det skulle minska vinsten. Det finns många skäl att tro att ett företag som kan konvertera till en miljövänligare tillverknings- och försörjningskedja, är mer benägna att ha en lyckad framtid.

 

“Jorden ger tillräckligt för att tillfredsställa alla människors behov, men inte alla människors girighet.”
– Mahatma Gandhi

Detta är varför miljödebatten är viktig för politiker

I en demokrati väljer folket vem de vill ska representera dem och deras åsikter i riksdagen. Detta är ett känt faktum av de flesta. Det är också mycket känt att de kallas politiker. När du röstar är det vanligtvis någon form av förhandling med ditt samvete. Inte alla partier eller politiker passar din smak hundra procent. Det kan också vara att välja mellan att rösta efter ideologi eller ekonomi.


environment-debateNaturens beskyddare?

 

Så varför gör inte politiker mer för miljön?

Det korta svaret är att de vill vara populära så att folk röstar på dom igen. De behöver rikta sig mot stora grupper av människor, väljarna. Som en jämförelse med ett annat fält som marknadsföring skulle det betyda döden. Om en marknadsföringschef vill inrikta sig mot alla människor kommer han troligtvis att förlora flertalet. Att inrikta sig på vissa kunder och ignorera vissa kundgrupper är nödvändigt eftersom produkten förmodligen inte är för alla. En politiker måste å andra sidan rikta sig mot större grupper av människor än ett företag för att komma in i riksdagen och få majoriteten av rösterna. Marknadschefen är troligen nöjd med bara några procent av folket.

Poängen med detta resonemang är att en politiker inte har råd att bli impopulär genom att säga saker som kan uppröra väljarna. Att reformera miljöagendan skulle utmana populariteten på sättet att vi skulle behöva förändra vårt sätt att tänka, handla och agera. Detta är en hög risk för en politiker även om det visar sig vara en god idé efter några år. Beslut som har en positiv inverkan i framtiden kan få negativa konsekvenser för nuvarande finanser. Detta leder till kortsiktiga beslut. En politiker behöver ha mod för att ta upp och driva miljöfrågor.

Detta är varför miljödebatten är viktig för forskare

All vetenskaplig forskning behöver finansieras. Någon måste alltid betala räkningarna. Detta kan göras av företag, stiftelser, universitet eller regeringar. En vetenskaplig studie kan också köpas. Det behövs bara pengar och en villig forskare. Detta kan vara ett problem. Hur objektiv kommer rapporten att vara när exempelvis ett oljebolag köper en studie om oljeindustrins inverkan på miljön? Ett annat exempel kan vara att ett sockerföretag beställer en studie om möjliga relationer mellan socker och hälsa. Det är uppenbart att detta orsakar problem och vinklade slutsatser.

Utan finansiering – Ingen forskning. Så i en debatt kan en vetenskapsman känna sig tvungen att inte rapportera hela sanningen på grund av förhållandet mellan honom och finansiären.

b-light-organic-clothing-scientist-icon-1-environment-debate

Detta är varför miljödebatten är viktig för mijöorganisationer

Finns det någon miljöorganisation där ute som är pålitlig? Ärligt talat, jag har ingen aning. Men eftersom många av dem skickar budskap som är går i linje med mina egna övertygelser väljer jag att tro på många av dem. Det är som religion, du väljer den som passar dina behov och övertygelser.

Miljöorganisationer är som forskarna beroende av finansiering. De kan också stödjas från företag och organisationer med en annan agenda än miljöorganisationen. Dessa företag kan betala sig in i själva organisationen för att påverka kommunikationen till media.

Den största och mest kända miljöorganisationen är Greenpeace. De är experter på marknadsföring och att finansiera sina projekt. De är också involverade i många miljöprojekt som klimatkompensationsprojekt och så vidare. En utmaning för en miljöorganisation kan vara att behålla objektiviteten och självständigheten men fortsätta att delta i miljöprojekt. Att acceptera pengar och finansiering från företag med okänd agenda kan också vara svårt. Från Greenpeace hemsida kan du läsa följande:

  • “Oberoende. Vi tar inte emot pengar från regeringar, företag eller politiska partier. Enskilda bidrag, tillsammans med grundbidrag, är den enda källan till vår finansiering.”

Detta är varför miljödebatten är viktig för media

Medierna är också företag som är tillämpliga i företagskategorin. De måste ha läsare för att tjäna pengar. Utan läsare är det svårt att sälja annonser. Ju fler läsare desto mer pengar. Det är lätt att förstå varför de skriker ut spektakulära rubriker. För att det säljer. Vanligt är också att tidningar är kopplade till ett politiskt parti. Därför vinklas informationen i dessa tidningar för att stödja det politiska partiet.

I sociala medier fungerar det på liknande sätt. De behöver innehåll som interagerar. Sociala medier säljer också annonser och vill ha nytt och intressant innehåll som lockar fler läsare. Media kommer att sälja bättre om innehållet är läskigt eller spektakulärt. Det är därför ordet katastrof används för nästan alla situationer.

“Ordet katastrof används nu för nästan alla situationer”

Falska nyheter hotar vår demokrati

Det finns många exempel på falska nyheter där ute i cyberspace. Ett exempel är i det senaste franska valet där falska nyheter spreds strax före valdagen. Det fanns inte tillräckligt med tid för att kommentera eller dementera de falska uppgifterna innan valet var över. Så falska nyheter är ett verkligt hot mot demokratin. En särskild vaksamhet bör råda speciellt innan ett val.

“Enligt vår historiska innehållsanalysplattform, NewsWhip Analytics, var nästan 40 procent av de mest delade berättelserna fram till USA-valet från falska nyhetskällor – 72 av 200 . Newswhip.com

Detta är varför miljödebatten är viktig för allmänheten

Allmänheten är naturligtvis också företagare, politiker eller kanske också medlemmar i en miljöorganisation, men majoriteten är det inte. Ibland kallas denna grupp för den stora grå massan. Men hur grå är de?

Färgen grå ger associationer till en icke tänkande eller kännande enhet. Personligen känner jag inte till någon person som inte känner eller tänker. Den grå massan är en myt som behöver omvärderas. Den tidigare så grå massan kan göra stor skillnad, eftersom det här är den verkliga kraften kommer från. Alla andra intressenter behöver allmänheten för att kunna existera.


b-light-organic-clothing-icon-3-environment-debate

Ny teknik ger makt till folket

Tekniken av idag sprider nyheter och information mycket snabbt. En dålig handling och du kan vara borta som företag. Vanligtvis gäller detta också för politiker, men den senaste tidens händelser har visat att detta kan vara fel. Men för att folket ska bli en maktfaktor behöver de ha kunskap. Allmänheten bör känna till var information kommer ifrån och i vilket syfte? Var kritisk till ursprung av vetenskapliga studier och rapporter. Miljödebatten är avgörande för folket, eftersom majoriteten får informationen från den.

Miljödebatten är viktig för fattiga länder och personer

Ett störande faktum är att de fattigaste människorna också drabbas mest av en dålig miljö. Rika länder och företag utnyttjar fattigare länder. Det är inte de rika människorna som utför de farliga jobben inom industrin till exempel.

“Människor som är socialt, ekonomiskt, kulturellt, politiskt, institutionellt eller på annat sätt marginaliserade är särskilt utsatta för klimatförändringen.” The Guardian

Detta är varför miljödebatten är viktig för naturen

Eftersom luften, vattnet och marken förgiftas. Moder natur mår inte bra just nu. Hon är en överlevare och brukar reparera sig själv men hon behöver samtidigt tid för återhämtning. På grund av detta behöver vi alla samarbeta i läkningsprocessen. Allvarligt, skulle vi behandla våra barn på samma sätt som vi behandlar vår natur?

Vem av intressenterna har störst påverkan på miljödebatten?

Nedanstående diagram är bara ett exempel baserat på gissning från författaren. Ingen vetenskap involverad. (En frihet en bloggförfattare har). Håller du med? Vad är din åsikt?

Påverkan på debatten – Diagram

Environment-debate-influence-chart

 

Påverkan att förändra – Diagram

Environment-debate-power-to-execute-chart

 

 

Detta är varför vi får motstridiga uppgifter

Varje intressent har sin egen dagordning och vill att miljödebatten ska gynna dem. Det är därför informationen kan vara mycket förvirrande. Finns det ett klimathot eller inte? Ska sortera mina sopor eller är det bara slöseri med tid? Att ha kunskap om varför det finns motstridiga uppgifter är en av nycklarna till att skapa en egen åsikt. Försök att komma så nära den korrekta faktan som möjligt. Om det finns någon. Försök att skilja propaganda från verklighet.

Vad är denna författares agenda?

Vad är min roll i debatten undrar du säkert? Jag vill att folk ska läsa detta och bli engagerade i den pågående miljöförstöringen. Jag vill också att de ska se våra ekologiska kläder och att det finns företag som bryr sig om jordens välbefinnande. Det är min avsikt. Jag älskar naturen och vill skydda den. För oss som lever nu och för kommande generationer. Har jag en dold agenda? Hur kan du vara säker?

Miljödebatten – Slutsats

Vi är översvämmade av information som vi behöver sortera och bestämma om det är sant eller inte. Ställ dig frågan; vem skriver detta och varför? Vem betalade den studie du just läste?

Alla har en agenda. Försök att göra din åsikt verkligen din och ingen annans. Med hotet av falska nyheter blir det allt viktigare att filtrera informationen innan vi bestämmer oss. Var kritisk och kontrollera alltid källan till informationen.

Om du tror att naturen behöver hjälp så försök att påverka dom som kan påverka och sätt press på din lokala politiker. Sprid ordet…

Lämna ett svar