Vår planet dör…hur bidrar du?

Vår miljömässiga hälsa – Status av idag.

Först av allt, jag är ingen miljöexpert. För det andra, Jag bryr mig mycket om vår miljö. För det tredje, jag är nyfiken på vår nuvarande status. Slutligen för det fjärde: allt i denna blog är min åsikt eller fakta hämtad från internet. Din sanning eller dina källor är kanske annorlunda eller avvikande från mina. Helt ok, kommentera gärna. Denna blog hade kunnat vara 10 gånger så lång men jag ville hålla den kort. Det är bara ett skrap på ytan och en kort summering av vad vetenskapen vet idag.Jag har valt att dela upp det i de bitar som skapar vår miljö: Havet, luften, land, mentala hälsan och den fysiska hälsan

Våra hav – Hälsotillstånd   Environmental health-b-light-organic-sea-1-400px-C

Havet täcker 70 % av jordens yta. 1 368 kubikkilometer av vatten. Det är mycket. Hav kallas den vattenyta som separerar våra kontinenter. Många tror och påstår att allt liv en gång startade i havet för att sedan komma upp på land. Det är tillgängligheten av vatten som är basen för allt liv på jorden. 40 % av världens befolkning bor nära eller i direkt anslutning till havet. Men hur mår våra hav som är en förutsättning för allt liv på jorden. Hur behandlar vi havet?

Människans påverkan på våra hav

Aldrig tidigare i den mänskliga historien har så många fiskar, fåglar och koraller varit så få. Aldrig tidigare har nedskräpningen varit så massiv. Varje dag utrotas hundratals arter från våra hav. Det marina ekosystemet har i grunden förändrats genom övergödning, utsläpp från industrin och åkrar, skogsindustrin, frakt och avloppshantering. Läckor från sjunkna skepp, dumpade sopor och landmassor fortsätter att sprida miljömässiga faror i våra hav. Zoner som skyddar haven såsom våtmarker, mangroveträsk och strandbäddar blir dränerade eller nedhuggna. Fiskeindustrin är orsaken till att över 85 % av de exploaterade fiskbestånden är överfiskade.

Bottentrålning – Dödar allt i sin väg

Metoden att med hjälp av stora nätkassar med vikter skrapa hela botten av havet kallas bottentrålning. Denna metod fångar allt i sin väg samt dödar både direkt och indirekt. Den direkta effekten är att alla bottenlevande djur och växter skadas eller dör. Den indirekta effekten är att bottensediment rörs upp och ändrar artsammansättningen samt att miljögifter frigörs. Yngre fiskbestånd urlakas också vilket gör att stora områden där bottentrålning används helt dör ut. Detta påverkar lokalbefolkningen längs kusterna. Deras levebröd och mat försvinner helt enkelt och bidrar till att dom inte kan ta hand om sig själva.

Mikroplaster i våra hav

En av våra största miljöproblem är något vi knappt kan uppskatta omfattningen om ännu. Plaster som inte är nedbrytningsbara i vår nutid, möjligtvis 100-1000 år. Det är svårt att veta exakt vilken nedbrytningstid plast har då det inte funnits så länge historiskt sett. Dessa plaster skapar också mikroplaster som hittas i fisk och andra livsformer som lever i havet. Det pågår många studier på vad dessa mikroplaster skapar exakt. Vad forskningen misstänker är att plasterna används av många miljögifter som bindningsmedel. Så vad kan vi göra åt detta? Används så lite plast som möjligt. Återanvänd och källsortera all plast. Släng ingen plast (inget annat heller förstås) i naturen.

Ditt val av kläder påverkar miljön

Viktigt att veta är att ditt val av kläder också påverkar vår miljö. Syntetiska material såsom polyester, fleece, nylon och modal tillverkas av cellulosa, proteiner, kol och petroleum. Med andra ord tillverkas syntetiska kläder av plast. Från råolja till plast till kläder. Är detta vad vi eftersträvar? Som motsats till de syntetiska tygerna finns det de som tillverkas av naturfiber. Hit tillhör bland annat bomull, hampa, kokos, ull och silke. Dessa är nedbrytningsbara och naturliga. Om du även väljer ekologiska alternativ av naturfiber så är du riktigt bussig mot miljön. En amerikansk studie har visat att det flyter omkring ca 5 000 000 000 000 plastbitar i våra hav som väger ca 269 000 ton!Du kan läsa detta på Greenpeace hemsida:”Varje år produceras 7 miljarder ton av plaster bara i USA. Endast en femtondel av dessa återvinns. Mycket av det som saknas återfinns i våra hav.Vi är alla ansvariga för denna röra och det krävs att alla hjälps åt för att städa upp. Detta är vad du kan göra:

 • Plocka upp skräp som du ser liggande och lägg det där det hör hemma.
 • Minska, återanvänd, återvinn. Du har säker hört detta förut men nu vet du vad som händer om du inte gör det. Försök att undvika produkter med för mycket mycket paktetering och ta med egen plastpåse till affären.
 • Prata med dina vänner om miljö och sopor. Folk kan inte ändra sitt beteende om dom inte känner till problemen och lösningarna. Sprid ordet!

 

Tro det eller ej men vi slänger mer i haven än de tonvis av fisk vi plockar upp. Vi kan välja att stoppa detta och sluta vara en nedskräpare som kväver våra hav – Greenpeace

 

Framtid: Om exploateringen slutar i stora delar av utsatta havsområden så finns chansen att många vatten kan återhämta sig. Fiskbestånden brukar vanligtvis återhämta sig ganska väl om det lämnas ifred under en period. Bottentrålning bör förbjudas och alternativa fångstmetoder kan användas istället.

 

Vår luft – Hälsotillstånd

  Environmental health-b-light-organic-air-1-400px

Luftföroreningar är gaser och partiklar som har en negativ effekt på människor, djur och miljö. Anledningen till dessa föroreningar är industriutsläpp, fordon som använder fossila bränslen, kol och träförbränning. 5,5 miljoner människor dör varje år på grund av dålig luft eller sjukdomar orsakade av dålig luft. Det är mer än halva Sveriges befolkning varje år! Det är också fler än samtliga människor på jorden som svälter ihjäl, dör från övervikt eller drogrelaterad död. Att se till att vår luft är bra och hälsosam är det mest effektiva sättet för att öka världshälsan och dödstalen.

Utmaningarna för en bättre luft

Förbränning av fossila material såsom kol, olja och bensin bidrar mest till växthuseffekten.Dessa växthusgaser gör att den globala medeltemperaturen ökar gradvis. Våra transportsystem står för cirka en tredjedel av växthusgaserna i Sverige. De fossila bränslena måste bytas ut mot förnybara bränslen och energi. Vår nuvarande fordonspark bör snarast bytas ut mot mer miljövänliga alternativ. Vi bör också sträva efter att resa mindre.Flyg, bil och lastbilstransporter måste minska dramatiskt om vår luft inte ska vara hälsovådlig. Detta är en utmaning som varje politiker bör sätta tänderna i. Våga ta beslut i miljöfrågor!

Hur vårt resande påverkar miljön

Resande har blivit en frihetsfaktor där flyget är det svarta fåret. Inget annat sätt att resa smutsar ner så mycket som flyget. Om du flyger till Thailand och tillbaka har du förbrukat en “normal” persons miljöpåverkan för ett helt år. Vi behöver hitta miljövänliga sätt att resa.Köttkonsumtionen stiger i världen vilket i sin tur leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Kina och Indien ökar sin köttkonsumtion vilket är ett större miljöhot än om de kör mer och mer bil. För varje kilo kött som produceras skapas 36,4 kg koldioxid. En annan avigsida med köttdjur att de skapar övergödning i sjöar, hav och vattendrag.

Den rika världen producerar majoriteten av världens sopor och växthusgaser.

 

Jag möter många som tror att befolkningstillväxten är ett stort problem när det gäller klimatförändringar. Men antalet barn födda per år i världen har slutat att växa sedan 1990. Det totala antalet barn under 15 år i världen är nu relativt stabilt omkring 2 miljarder.Hans Rosling

 

Framtid: Vår luft är i händerna på våra politiker. Vi måste ha kraftigare restriktioner om koldioxid, transportsystem och industriutsläpp. Vi måste också inse att grön energi inte betyder dyr energi, att alternativa källor för energi också kan vara ekonomiskt hållbara. Fossilt bränsle är inte vägen, politiska beslut måste gynna alternativa miljövänliga energikällor. Som enskild kan du välja en elbil eller åka mer tåg istället för bil samt äta mindre kött.

 

Vårt land – Hälsotillstånd

   Environmental health-b-light-organic-land-1-400px-C

Våra tre stora regnskogar är hotade

Med land menar vi skog, städer och så vidare. Allt vi kan gå på helt enkelt. Vi har tre stora regnskogar kvar på jorden. Sydamerikanska Amazonas, Afrikanska Kongobältet och Sydöstra Asien Indonesien. Dessa tre är våra lungor som bryter ned koldioxid och skapar syre till oss. I samtliga dessa tre regnskogar sker mycket fuffens. Ett exempel är att i Indonesien mutar företag politiker så de kan bränna ner skogen för att kunna producera palmolja till vår glass, choklad och tvål. Dessa skogsbränder i sig själva är förödande för miljön och skapar enorma mängder med växthusgaser och dödar allt i sin framfart inklusive djurliv. Är det värt detta för att vi ska få billig glass?

Världen svämmar över på grund av klimatförändringen

Temperaturökningen som skapas genom växthusgaserna gör att polar glaciärerna smälter. Storleken på detta frusna vatten är stort men försvinner mycket fort. Vi som, idag, lever i den mer eller mindre skyddade delen av jorden kanske inte ens känner till att för varje minut så försvinner en ö under vattenytan någonstans på jorden? Dessa öar har varit hem till många människor, så gott som okänt för oss i västvärlden. Vi skräpar ned och den fattiga delen av världen får lida. Tycker du inte att det är dags för en förändring?

 

Besprutning av grödor

Detta är också ett sätt att sprida gifter till jorden, till vår mat och in i oss själva. Bekämpningsmedel skapar cancer, diabetes och fetma. Frukt är generellt sett mer besprutat än grönsaker. Här nedan kan du se “Värstinglistan”:

 1. Vindruvor
 2. Bananer
 3. Äpplen
 4. Jordgubbar
 5. Ananas

En bra grundregel är att handla ekologisk frukt samt grönsaker så ofta du kan. På det sättet kan du undvika att få i dig alltför mycket gifter.Framtid: Vi förändrar vårt landskap helt och hållet på det sätt vi lever idag. Ny teknik som stöds via politiska beslut behövs. Du kan påverka detta via din röstsedel. Skriva gärna till dina politiker och fråga vad de gör för att hjälpa miljön. 

Den mentala hälsan   Environmental health-b-light-organic-happy-nothing-sad-1-400px-C

Vi är personligen ansvarig för vår mentala hälsa

Något som vi alla är personligt ansvariga för är vår mentala hälsa. Blir du provocerad av detta? Du kanske föredrar att vara ett offer istället? Då är du exakt den person som jag vill ska läsa detta. Som person kan vi öka vårt välbefinnande dramatiskt. Om vi inte är har någon mental sjukdom vill säga. Så vad är mental hälsa? Betyder mental hälsa likadant för alla människor?

Ditt välbefinnande beror på hur och vad du tänker på

Ja, faktiskt så tror jag det. Mental hälsa betyder för mig förmågan att observera vad jag tänker på. Att vara medveten om vad jag tänker. Detta leder till distans mellan mig själv och vad jag tänker. Vad och hur jag tänker skapar mina känslor och min verklighet. Så med lite distans och ett observerande öga på mina tankar så behöver jag inte må dåligt fast jag har “dåliga” tankar. För mig är lycka och att vara tillfreds ett önskat tillstånd. Nedstämdhet och elände är oönskade känslor. Alla tror jag dock behövs. Min åsikt är att glädje kommer inifrån. I ditt innersta är platsen där magin skapas. Att försöka kontrollera utsidan brukar sällan fungera. Att kontrollera vad och hur du tänker är möjligt via träning. Detta kan ge dig en rejäl livskraft.

Framtid: Vi kan tydligt se ett ökat intresse för personlig utveckling. Det är som Flower Power 2.0 nuförtiden. Yoga, mindfulness och en allmän medvetenhet som vi aldrig sett tidigare. Ett öppet och medvetet sinne är grunden för ett hälsosamt inre och yttre. Håll perspektivet – Lär dig hur och vad du tänker.

 

Den fysiska hälsan Environmental health-b-light-organic-physical-1-400px-C

Jaha, får man inte vara ifred här heller? Försök inte tala om för mig att jag måste röra på mig också! Är detta en annan ägg/höna fråga? Om vi motionerar mår vi mentalt bra och om vi mediterar mår vi fysiskt bra. Vad händer om vi gör bägge? Om du inte lider av någon sjukdom så kan du kontrollera både din vikt och muskulatur.

Framtid: Det är helt i dina egna händer. Hur vill du att din kropp ska se ut och kännas? Det är din förpackning. Gör den vacker.

 

Vad kan vi som individer göra för att hjälpa miljön?

Några korta förslag:

 1. Handla ekologiskt.
 2. Res mindre och välja gärna tåget.
 3. Skräpa inte ner.
 4. Tala med vänner och familj om miljön. Skapa medvetenhet.
 5. Sätt tryck på dina politiker.

Klimatskeptikter – Ja, dom finns ännu

97% av världens forskare är nu övertygade om att klimatförändringen är en verklighet. Fortfarande har vi politiker som är i företags händer via lobbyismen och genom att företagen stödjer vissa politiska kampanjer. Detta är en stor skam för mänskligheten. Hur kan pengar vara viktigare än jordens hälsa? Nya initiativ fattas just nu för att stödja kolindustrin och göra det svårt för solpanelindustrin. Detta är inte vad jag skulle kalla att ta ansvar för de kommande generationerna. Det är en stor skam.

Finns det någon anledning till att handla ekologiskt?

Ja det är det. Det är så enkelt. För vår hälsa och för miljön. Det finns många certifieringsorganisationer och företag som jobbar med certifieringar där ute. De flesta är mycket bra och du kan känna dig trygg när du köper dessa certifierade produkter.En av de största och mest kända organisationerna för textilindustrin är GOTS, Global Organic Textile Standard. De certifierar alla steg från frö till färdiga kläder. Sociala ansvarsområden, löner, anställdas ålder, kemikalier och mycket mer. 


Jag är inte en optimist. Jag är en mycket seriös möjlighetist. Det är en ny kategori där vi tar bort känslor och jobbar analytiskt med världen.. Hans Rosling

 Källor:Naturskyddsföreningen, SwedenGreenpeaceBefore the flood with Leonardo di CaprioBefore the flood full movie

Läs mer här också: https://somewang.com/15-ways-to-reduce-plastic-pollution/


Till Ekologiska Shoppen >>

Lämna ett svar